WITNESS

 

I am a real onlooker. A passer-by. I am worried, I wring my hands, but I do nothing.

 

How do we become, who we are? How is our moral compass installed in us? I am much more than my DNA and my family tree; I also carry the traces of society and all of society’s things.

 

Society, ideology, cultural sphere, upbringing, the words for how the group shapes the individual are many.

 

What initially shaped the final works was the story of “The Good German”, Georg F. Duckwitz, who was a resident of the archive building in the years 1941-53.

 

He must have been in the most difficult negotiations of his identity during and after the occupation. I can only begin to imagine, how dangerous each word might be.

 

Today’s mass media consumer is under constant pressure to act on the catastrophes of the world, because we now witness everything, often visually and close to real time.

 

The frustration of watching the cruel madness of the world and feeling unable to change anything was the starting point for this work.

WITNESS

 

Jeg er sådan én, der bare ser til. Jeg er bekymret, Jeg vrider mine hænder, men jeg gør ikke noget.

 

Samfund, åndsfællesskab, kulturkreds, opdragelse, ordene for gruppens påvirkning af individet er mange.

 

Værkerne blev skabt med inspiration fra historien om “Den gode tysker”, Georg F. Duckwitz, som boede i arkivbygningen i årene 1941-53.

 

I dag kender vi ham for hans rolle i 7000 danske jøders flugt til Sverige. Det er dog en kontroversiel historie, og ikke alle er lige overbeviste om Duckwitz’ indsats under krigen.

 

Han må have været i en voldsomt vanskelig forhandling af sin identitet under og efter besættelsen. Jeg kan dårligt forestille mig, hvor farligt hvert ord må have været.

 

Vores samtids masse- og social medieforbruger er under et konstant pres for at påvirke de katastrofer over hele verden, som vi nu i højere grad bevidner, ofte visuelt og nærmest live.

 

Udgangspunktet for disse værker var en frustration ved at bevidne verdens vanvittige nederdrægtigheder og følelsen af handlingslammelse og afmagt ved ikke at kunne påvirke begivenhederne.

PHOTOGRAPHIC INSTALLATION

 

2017

 

8×10” and 4×5” Slide film mounted between sheets of glass.

 

Shown at
Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv

 

Slide film created with the kind help of Jens Lyk-Jensen

 

Wood work created with the kind support from

 

The Danish Art Workshops
PHOTOGRAPHIC INSTALLATION
2017
8×10” and 4×5” Slide film mounted between sheets of glass.
Shown at
Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv
WITNESS

 

I am a real onlooker. A passer-by. I am worried, I wring my hands, but I do nothing.

 

How do we become, who we are? How is our moral compass installed in us? I am much more than my DNA and my family tree; I also carry the traces of society and all of society’s things.

 

Society, ideology, cultural sphere, upbringing, the words for how the group shapes the individual are many.

 

What initially shaped the final works was the story of “The Good German”, Georg F. Duckwitz, who was a resident of the archive building in the years 1941-53.

 

He must have been in the most difficult negotiations of his identity during and after the occupation. I can only begin to imagine, how dangerous each word might be.

 

Today’s mass media consumer is under constant pressure to act on the catastrophes of the world, because we now witness everything, often visually and close to real time.

 

The frustration of watching the cruel madness of the world and feeling unable to change anything was the starting point for this work.

WITNESS

 

Jeg er sådan én, der bare ser til. Jeg er bekymret, Jeg vrider mine hænder, men jeg gør ikke noget.

 

Samfund, åndsfællesskab, kulturkreds, opdragelse, ordene for gruppens påvirkning af individet er mange.

 

Værkerne blev skabt med inspiration fra historien om “Den gode tysker”, Georg F. Duckwitz, som boede i arkivbygningen i årene 1941-53.

 

I dag kender vi ham for hans rolle i 7000 danske jøders flugt til Sverige. Det er dog en kontroversiel historie, og ikke alle er lige overbeviste om Duckwitz’ indsats under krigen.

 

Han må have været i en voldsomt vanskelig forhandling af sin identitet under og efter besættelsen. Jeg kan dårligt forestille mig, hvor farligt hvert ord må have været.

 

Vores samtids masse- og social medieforbruger er under et konstant pres for at påvirke de katastrofer over hele verden, som vi nu i højere grad bevidner, ofte visuelt og nærmest live.

 

Udgangspunktet for disse værker var en frustration ved at bevidne verdens vanvittige nederdrægtigheder og følelsen af handlingslammelse og afmagt ved ikke at kunne påvirke begivenhederne.