LOOK RIGHT THROUGH

 

Photographic installation inspired by ideas of sight, mirroring and transparency as metaphors for relations between people.

 

The longing to get closer, to know everything about another person, but also the realization that we are only are able to make assumptions and interpretations of what we see and hear, was the inspiration for this installation.

 

Metaphors in language such as “I see right through you” is an example of our coupling of sight and the acquisition of knowledge, also of other people. We scrutinize each other to find out, what the other person is thinking, to obtain contact.

 

With kind support from
The Danish Art Workshops
Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse
Gross. L.F. Foghts Fond
LOOK RIGHT THROUGH

 

Fotografisk installation med inspiration fra ideer om syn, spejling og gennemsigtighed som metaforer for relationer mellem mennesker.

 

Længslen efter at komme tættere på, vide alt om et andet menneske, og samtidig erkendelsen af, at vi højest kan lave en fortolkning af det, vi ser og hører, har været inspirationen til dette værk.

 

Sproglige metaforer såsom: ”jeg kan se lige igennem dig” eller ”Jeg kan godt gennemskue dig” er eksempler på, hvordan vi sprogligt kobler synssansen med ideen om at tilegne sig viden, også om hinanden. Vi ser på hinanden får at finde ud af, hvad den anden tænker, for at få kontakt.

 

Med venlig støtte fra
The Danish Art Workshops
Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse
Gross. L.F. Foghts Fond
Photographic installation

 

2015

 

Two self portraits on 8×10” slide film mounted between sheets of glass and placed freely in the exhibition space on a support of wood.

 

Shown at
Breadfield Gallery, Malmö
Fortælle Galleriet, Holstebro
Photographic installation

 

 

2015

 

Two self portraits on 8×10” slide film mounted between sheets of glass and placed freely in the exhibition space on a support of wood.

 

Shown at
Breadfield Gallery, Malmö
Fortælle Galleriet, Holstebro
LOOK RIGHT THROUGH

 

Photographic installation inspired by ideas of sight, mirroring and transparency as metaphors for relations between people.

 

The longing to get closer, to know everything about another person, but also the realization that we are only are able to make assumptions and interpretations of what we see and hear, was the inspiration for this installation.

 

Metaphors in language such as “I see right through you” is an example of our coupling of sight and the acquisition of knowledge, also of other people. We scrutinize each other to find out, what the other person is thinking, to obtain contact.

 

With kind support from
The Danish Art Workshops
Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse
Gross. L.F. Foghts Fond
LOOK RIGHT THROUGH

 

Fotografisk installation med inspiration fra ideer om syn, spejling og gennemsigtighed som metaforer for relationer mellem mennesker.

 

Længslen efter at komme tættere på, vide alt om et andet menneske, og samtidig erkendelsen af, at vi højest kan lave en fortolkning af det, vi ser og hører, har været inspirationen til dette værk.

 

Sproglige metaforer såsom: ”jeg kan se lige igennem dig” eller ”Jeg kan godt gennemskue dig” er eksempler på, hvordan vi sprogligt kobler synssansen med ideen om at tilegne sig viden, også om hinanden. Vi ser på hinanden får at finde ud af, hvad den anden tænker, for at få kontakt.

 

Med venlig støtte fra
The Danish Art Workshops
Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse
Gross. L.F. Foghts Fond