I HEARD EVERY WORD

 

“I Heard Every Word” is a video work of a one-take recording of an actor playing out a wordless dialogue with the camera as her speaking partner.

 

When we have intense conversations, we are often occupy ourselves very much with the words being exchanged. The words also make up the most part of attention when we retell the conversation to others or evaluate it. But a very large part of our communication is non-verbal: face expressions, posture, reactions while listening.

 

In “I Heard Every Word”, the viewer is offered an opportunity to focus exclusively on the non-verbal part of a communication with a person in an intimate setting.

 

The actor, being in front of the camera as a real person in flesh and blood, is at the same time a chance to identify or connect to, but also an empty space, a potential anybody, a place holder for the viewer’s imagination: she could be a sister, a wift, a friend, a daughter.

JEG HØRTE HVERT ET ORD

 

“Jeg hørte hvert et ord” er et one-take videoværk af en skuespiller, som spiller en ordløs dialog med kameraet som samtalepartner.

 

Når vi har intense samtaler, så er vi ofte optaget af, hvilke ord, der bliver sagt, og det er ordene, vi genfortæller bagefter i samtaler med andre eller når vi tænker over den.

 

Men en meget stor del af vores kommunikation er nonverbal: ansigtsudtryk, kropsholdning, reaktioner vi har, mens vi lytter.

 

I ”Jeg hørte hvert et ord” tilbydes beskueren en mulighed for at fokusere udelukkende på den nonverbale del af en kommunikation med en person i en intim sammenhæng.

 

Skuespilleren, som på den ene side sidder foran kameraet som et menneske af kød og blod, er samtidig en slags ’tom plads’, som kunne være hvem som helst i beskuerens fantasi: hun kan være en søster, en hustru, en ven, en datter.

VIDEO

 

2014

 

17 min./silent
Actor: Vera Seemann

 

Shown at
Public screening, Holstebro Festuge
Breadfield, Malmö
VIDEO

 

2014

 

17 min./silent
Actor: Vera Seemann

 

Shown at
Public screening, Holstebro Festuge
Breadfield, Malmö
I HEARD EVERY WORD

 

“I Heard Every Word” is a video work of a one-take recording of an actor playing out a wordless dialogue with the camera as her speaking partner.

 

When we have intense conversations, we are often occupy ourselves very much with the words being exchanged. The words also make up the most part of attention when we retell the conversation to others or evaluate it. But a very large part of our communication is non-verbal: face expressions, posture, reactions while listening.

 

In “I Heard Every Word”, the viewer is offered an opportunity to focus exclusively on the non-verbal part of a communication with a person in an intimate setting.

 

The actor, being in front of the camera as a real person in flesh and blood, is at the same time a chance to identify or connect to, but also an empty space, a potential anybody, a place holder for the viewer’s imagination: she could be a sister, a wift, a friend, a daughter.

JEG HØRTE HVERT ET ORD

 

“Jeg hørte hvert et ord” er et one-take videoværk af en skuespiller, som spiller en ordløs dialog med kameraet som samtalepartner.

 

Når vi har intense samtaler, så er vi ofte optaget af, hvilke ord, der bliver sagt, og det er ordene, vi genfortæller bagefter i samtaler med andre eller når vi tænker over den.

 

Men en meget stor del af vores kommunikation er nonverbal: ansigtsudtryk, kropsholdning, reaktioner vi har, mens vi lytter.

 

I ”Jeg hørte hvert et ord” tilbydes beskueren en mulighed for at fokusere udelukkende på den nonverbale del af en kommunikation med en person i en intim sammenhæng.

 

Skuespilleren, som på den ene side sidder foran kameraet som et menneske af kød og blod, er samtidig en slags ’tom plads’, som kunne være hvem som helst i beskuerens fantasi: hun kan være en søster, en hustru, en ven, en datter.