CATALOGUE: SØREN LOSE MONUMENT

 

 

Concept development and editing of “Monument” exhibition publication in relation to artist Søren Loses exhibition of the same name in Peter Lav Gallery. 

 

The publication is in Danish and shows three bodies of works from the exhibition alongside articles by cultural historian Inge Adriansen and Ph.D. Kristian Handberg. 

 

The story of Istedløven is a colorful one. From it was placed in Flensborg in 1862 as a monument of victory over the battle at Isted, and until today, it has lived in Berlin and Copenhagen, and now it is back in Flensborg – but this time as a reminder of the friendly alliance between Denmark and Germany. 

 

This exact openness in the meaning of the monument is what is at stake 

www.sorenlose.dk/Monument

KATALOG: SØREN LOSE MONUMENT

 

 

Koncept og redaktion af ”Monument” udstillingskatalog i forbindelse med Søren Loses udstilling af samme navn på Peter Lav Gallery.

 

Publikationen er på dansk og indeholder værker fra udstillingen og artikler af hhv. kulturhistoriker Inge Adriansen og Ph.d. Kristian Handberg.

 

Artiklerne diskuterer monumentets status som kulturbærer, og mere specifikt med udgangspunkt i historien om Istedløven, som også er et tematisk omdrejningspunkt i udstillingen.

 

I hver publikation er der desuden indklæbet et c-print af fragmenter, dokumentationer, sokkelfotos og afstøbninger, modeller og andre variationer af Istedløvens eksistens.

 

Istedløvens historie er broget. Fra den blev rejst i 1862 i Flensborg som et sejrsmonument over slaget ved Isted, og til i dag har den boet i både Berlin og København, nu igen er den igen i Flensborg – men som påmindelse om venskabet mellem Danmark og Tyskland.

 

Netop denne åbenhed i monumentets betydning er på spil i Søren Loses værker på ”Monument”. I hans skaleringer, dekontekstualiseringer og dekonstruktion af monumenter diskuterer han, hvorvidt monumentet stadig kan have en funktion – og i så fald hvilken.

 

Det leder naturligt til en problematisering af erindring, historieskrivning og nationale identitetsmarkører – en tematik, som også i disse år forhandles heftigt.

 

”Monuments” er baseret på Søren Loses omfattende samling af fotografier af monumenter i det offentlige rum, som er indsamlet under rejser i storbyer, bl.a. Lissabon, Beijing, Berlin og København. De enkelte monumenter er fritlagt digitalt og sammensat på ny i narrative analogier, løsrevet fra deres oprindelige kontekst, skala og stilart.

 

De enkelte værker fremstår derfor som fragmenterede enheder med en indbyrdes mere eller mindre indlysende logik. Små konstruerede fortællinger baseret på rent associative, formmæssige detaljer eller indholdsmæssige analogier med afsæt i monumentets politiske, sociale eller historiske betydning.

 

Inge Adriansen er kulturhistoriker og har forsket i netop Istedløvens historie og betydning. Hendes artikel tager på fat i den omskiftelighed historie og monument indgår relationer på.

 

Kristian Handberg er kunsthistoriker med speciale i retro-kultur, samt fortid og nutids samspil i kulturelle erindringer. Kristians artikel problematiserer monumentet som erindringsmærke – kan vi overhovedet bruge monumentet i dag, hvor de figurative repræsentationer af historien er trængt i baggrunden for mere abstrakte formgivninger?

 

Titel: Monument

Udgivet i 200 ex., marts 2015

Redaktion: Søren Lose og Kirstine Autzen

Grafisk tilrettelæggelse: Marie Kløvedal

EDITING & CONCEPT DEVELOPMENT

 

2015

 

Publication: “Monument”.  Exhibition by Artist Søren Lose
EDITING & CONCEPT DEVELOPMENT

 

2015

 

Publication: “Monument”.  Exhibition by Artist Søren Lose
CATALOGUE: SØREN LOSE MONUMENT

 

 

Concept development and editing of “Monument” exhibition publication in relation to artist Søren Loses exhibition of the same name in Peter Lav Gallery.

 

The publication is in Danish and shows three bodies of works from the exhibition alongside articles by cultural historian Inge Adriansen and Ph.D. Kristian Handberg.

 

The story of Istedløven is a colorful one. From it was placed in Flensborg in 1862 as a monument of victory over the battle at Isted, and until today, it has lived in Berlin and Copenhagen, and now it is back in Flensborg – but this time as a reminder of the friendly alliance between Denmark and Germany.

 

This exact openness in the meaning of the monument is what is at stake

www.sorenlose.dk/Monument

KATALOG: SØREN LOSE MONUMENT

 

 

Koncept og redaktion af ”Monument” udstillingskatalog i forbindelse med Søren Loses udstilling af samme navn på Peter Lav Gallery. 

 

Publikationen er på dansk og indeholder værker fra udstillingen og artikler af hhv. kulturhistoriker Inge Adriansen og Ph.d. Kristian Handberg. 

 

Artiklerne diskuterer monumentets status som kulturbærer, og mere specifikt med udgangspunkt i historien om Istedløven, som også er et tematisk omdrejningspunkt i udstillingen. 

 

I hver publikation er der desuden indklæbet et c-print af fragmenter, dokumentationer, sokkelfotos og afstøbninger, modeller og andre variationer af Istedløvens eksistens.

 

Istedløvens historie er broget. Fra den blev rejst i 1862 i Flensborg som et sejrsmonument over slaget ved Isted, og til i dag har den boet i både Berlin og København, nu igen er den igen i Flensborg – men som påmindelse om venskabet mellem Danmark og Tyskland.

 

Netop denne åbenhed i monumentets betydning er på spil i Søren Loses værker på ”Monument”. I hans skaleringer, dekontekstualiseringer og dekonstruktion af monumenter diskuterer han, hvorvidt monumentet stadig kan have en funktion – og i så fald hvilken. 

 

Det leder naturligt til en problematisering af erindring, historieskrivning og nationale identitetsmarkører – en tematik, som også i disse år forhandles heftigt. 

 

”Monuments” er baseret på Søren Loses omfattende samling af fotografier af monumenter i det offentlige rum, som er indsamlet under rejser i storbyer, bl.a. Lissabon, Beijing, Berlin og København. De enkelte monumenter er fritlagt digitalt og sammensat på ny i narrative analogier, løsrevet fra deres oprindelige kontekst, skala og stilart.

 

De enkelte værker fremstår derfor som fragmenterede enheder med en indbyrdes mere eller mindre indlysende logik. Små konstruerede fortællinger baseret på rent associative, formmæssige detaljer eller indholdsmæssige analogier med afsæt i monumentets politiske, sociale eller historiske betydning.

 

Inge Adriansen er kulturhistoriker og har forsket i netop Istedløvens historie og betydning. Hendes artikel tager på fat i den omskiftelighed historie og monument indgår relationer på.

 

Kristian Handberg er kunsthistoriker med speciale i retro-kultur, samt fortid og nutids samspil i kulturelle erindringer. Kristians artikel problematiserer monumentet som erindringsmærke – kan vi overhovedet bruge monumentet i dag, hvor de figurative repræsentationer af historien er trængt i baggrunden for mere abstrakte formgivninger?

 

Titel: Monument

Udgivet i 200 ex., marts 2015

Redaktion: Søren Lose og Kirstine Autzen

Grafisk tilrettelæggelse: Marie Kløvedal